Privacyverklaring

De bescherming en veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons hoge prioriteit. Daarom houden wij ons strikt aan de regels van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG). Hieronder leest u welk type gegevens worden geregistreerd en voor welk doel ze worden bijgehouden:

Verzending en protocollering van gegevens

Bij een bezoek aan deze website slaat onze webserver automatisch informatie op in een protocolbestand en verwerkt deze. Dit proces gebeurt anoniem, conclusies met betrekking tot u als persoon zijn niet mogelijk. Deze gegevens worden alleen voor statistische doeleinden verzameld. Zij worden niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bijgehouden of verwerkt als u deze vrijwillig, bijvoorbeeld bij een aanvraag meedeelt. Voor zover geen sprake is van noodzakelijkheid in verband met het afhandelen van een transactie, kunt u de eerder afgegeven toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens te allen tijde per direct schriftelijk (bv. per e-mail of fax) herroepen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit op grond van wettelijke voorschriften vereist is.

Inlichtingen over, wijziging en wissen van uw gegevens

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om navraag te doen of en zo ja welke persoonsgerelateerde gegevens van u bij ons zijn opgeslagen. U wordt door ons onmiddellijk op de hoogte gesteld. Wendt u zich hiervoor a.u.b. per e-mail rechtstreeks aan datenschutz@bette.de.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie bijgehouden informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel verzonden aan een Google server in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de landen van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden aan een server van Google in de VS en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en andere services in verband met het gebruik van de website en het internet aan de websitebeheerder te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. In deze doelen ligt ook ons wettig belang bij de gegevensverwerking. De wettelijke grondslag voor het gebruik van Google Analytics is § 15 lid 3 TMG resp. Art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De door ons verzonden gegevens (cookies, gebruikersherkenningen of reclame-ID's) worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch eenmaal per maand plaats. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzamelen van de door het cookie bijgehouden gegevens over het gebruik van de website door u (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nlhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). 

De Bette website gebruikt cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u door te klikken op . Hier kunt u ook het gebruik van cookies afwijzen en de browserinstellingen overeenkomstig aanpassen.
Verder